MG 0015

Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs

Dat is het doel van passend onderwijs. Scholen hebben daarom een zorgplicht voor alle kinderen die onderwijs en ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, die school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden – op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs.

In het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland werken 16 schoolbesturen en zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 18.000 leerlingen in de basisschoolleeftijd passend onderwijs te bieden. De scholen staan in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, in een deel van Zuidplas en in een deel van Alphen aan den Rijn (de kern Boskoop).

Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen in het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland.

Nieuwsbrief niet ontvangen?
Laat het ons weten via secretariaat@swv-po-mh.nl (naam/ emailadres/functie/school) zodat we u kunnen toevoegen aan ons mailbestand.

Wijzigingen?

Wij houden graag onze administratie up- to date. Vriendelijk het verzoek om wijzigingen (denk aan nieuwe directeur en/of IB’er, e-mailadres, functie etc.) te mailen naar: secretariaat@swv-po-mh.nl

Uitnodigingen, workshops, lezingen 2024

08 maart - uitnodiging netwerkbijeenkomst Leo Kanner Onderwijs de Musketier te Zoetermeer- SO onderwijs cluster 4 l IBérs

Klik hier om aan te melden voor de netwerkbijeenkomst

21 maart - Online webinar Dyslexie l IB érs l 2-delen l zie nieuwsbrief december 2023

09 april - Online webinar Dyslexie l IB érs l 2-delen l zie nieuwsbrief december 2023

17 april - BPO markt l IB'ers l zie nieuwsbrief december 2023

Wij zijn niet de organisatoren van deze bijeenkomst. Aanmelding via SO loket l Mocht je meer informatie willen, kan je eventueel contact opnemen met Anja van Dal van het SO-loket: so-loket@stichtingklasse.nl.

28 mei - Taalinspiratiemiddag l Doelgroep voor deze middag is besturen, directies, IB-ers, taalcoördinatoren en aanbieders l betreft aanbod in Gouda.

Mocht je meer informatie willen, kan je eventueel contact opnemen met Judith Verbeij , coördinator Brede School Gouda: judih.verbeij@bsgouda.nl l Locatie Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105 te Gouda, 15.30-18.00 uur.